Tilsyn – forældrenes

Forældrenes tilsyn med skolen udøves gennem:

  • Deltagelse i skolens liv
  • Klasseforældremøder, hvor årsplan for de enkelte fag gennemgås
  • Skole / hjemsamtaler
  • Forældrerepræsentantskab
  • Deltagelse i forældrekredsens årsmøde
  • Interesse for børnenes daglige skolegang
  • Besøg på skolen i eget barns klasse i undervisningstiden.
  • (Husk på forhånd at aftale besøg med skolen, hvis ansvar det samtidig er at sikre et uforstyrret undervisningsmiljø)

Offentligt tilsyn

Skolen er underlagt tilsyn, som skal vurdere, om undervisningen står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen. Den tilsynsførende afgiver en gang om året sin erklæring til årsmødet og skolens bestyrelse.

Den tilsynsførende er valgt af forældrekredsen på årsmødet.

Tilsyn føres endvidere ved, at Folkeskolens Afgangsprøve er underlagt ekstern censur.

Links:

Skole-hjem-kommunikation

Tilsynsrapport